top of page
gift card (18) (1).jpg

עיצוב גבות טבעיות

BEAUTY

הגבות הן המסגרת לפנים של כל אחד ואחת מאיתנו.

ישנה חשיבות רבה לעיצוב נכון של הגבה, המשמשת מסגרת

לעיניים ואחראית לכל הבעות הפנים שלנו, עיצוב הגבות הפך

למקצוע בפני עצמו וחלק בתי נפרד של טיפולי פנים. 

bottom of page